De Vereniging

De vereniging is opgericht op 15 september 1909 en gevestigd te Wijnaldum.

Het doel van de vereniging is:

  • het verlenen van onderlinge hulp op het gebied van de uitvaart;
  • een overledene op waardige wijze naar de laatste rustplaats brengen;
  • voorkomen dat de verzorging van het stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt.

 De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • zelf uitvaarten te (laten) verzorgen; 
  • het beschikbaar stellen van personeel, materiaal en andere door het bestuur dienstig geoordeelde benodigdheden voor het verzorgen van de uitvaart;
  • het bijeenbrengen van gelden om aan het gestelde doel te kunnen voldoen.

 Als leden worden beschouwd:

  • hoofden van gezinnen waarbij echtgenotes en kinderen beneden 18 jaar inbegrepen; 
  • in - of uitwonende kinderen boven 18 jaar;
  • alleenstaanden.

 De contributie en het vergoedingspakket worden jaarlijks vastgesteld in de Algemene ledenvergadering in maart/april.