Meldpunt overlijden

In geval van overlijden van een naaste verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden aan:

Uitvaartverzorger
Henk Smits

Hearewei 9
8855 AZ Sexbierum

06-11922424 of 0517-591326