Direct na een overlijden moet er veel geregeld worden. En dat terwijl de nabestaanden daar op dat moment eigenlijk helemaal niet toe in staat zijn.

Zakelijke beslissingen lopen vaak dwars door alle gevoelens heen. Veel nabestaanden hebben in deze verwarrende periode behoefte aan informatie.

Direct na overlijden

  • Waarschuw een arts in verband met de verklaring van overlijden.
  • Ga na of er een uitvaart- of levensverzekering is.
  • Neem contact op met de uitvaartverzorger van uw vereniging.
  • Ga na of er een testament en/of codicil is.