De Algemene Ledenvergadering is gehouden op vrijdag 14 april 2023 in dorpshuis de Bijekoer te Wijnaldum, aanvang 20.00 uur.